Hur ska LVU skydda barn och ungdomar från hedersvåld?

Av: Petter Svensson i samarbete med Karnov Group

Morden på och Pela Atroshi 1999 och Fadime Sahindal 2002, som kallblodigt dödades av sina egna släktingar, fick stor massmedial uppmärksamhet och lämnade få oberörda. Två unga kvinnor vars livsöden för alltid är en påminnelse om hederskulturens yttersta konsekvenser. Strax innan sin död framträdde Fadime i riksdagen och pratade om just hederskulturen för att folk skulle förstå, men det var först i samband med hennes död som samhället i stort fick upp ögonen för problematiken. En delvis förvirrad diskussion tog vid – vissa debattörer gjorde gällande att hedersrelaterat våld inte skiljer sig från patriarkala strukturer och annat manligt våld och att det därför inte heller ska definieras på ett särskilt sätt.

Idag finns det dock en relativ konsensus om att det finns väsentliga skillnader – hedersrelaterat våld kännetecknas framförallt av att det är utstuderat och kollektivt till sin karaktär, där männens heder är beroende av att kvinnorna följer familjens regler – och att detta också bör komma till utryck för att olika samhällsinstitutioner ska kunna skydda barn och ungdomar som är i riskzonen.


Läs artikeln i sin helhet