LVU och diskriminering i relation till hedersrelaterat våld

{{ question.question }}

Svara vad du tror och läs vidare i caset

{{ answer }}

Rätt!

Fel!

Ditt svar: {{question.result.answer}}

Rätt svar: {{correctAnswer}}

Läs vidare!

Du fick {{correct}} av {{questions.length}} rätt.

Kontakta oss Ladda ner - Hur ska LVU skydda barn och ungdomar från hedersvåld?