Ny lagstiftning rörande vattenmiljö och vattenkraft m.m. – en analys

Pia Pehrson, advokat/partner FOYEN Advokatfirma och

Mikael Jonasson, biträdande jurist FOYEN Advokatfirma.

I juni 2016 träffade Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en energiöverenskommelse. Den 12 april 2018 resulterade överenskommelsen i en proposition (2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft) som överlämnades till riksdagen. Överenskommelsen syftar bland annat till att alla verksamheter med koppling till produktion av vattenkraftsel ska förses med ”moderna miljövillkor” samt att det ska finnas uttryckliga bestämmelser om att verksamheter inte får äventyra att de mål om vattenkvalitet som krävs av EU-rätten ska
kunna uppnås. Propositionen har nu antagits och lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 januari 2019.


Läs artikeln i sin helhet här