Så hanterar du kränkningar i skolmiljö

Av: Petter Svensson i samarbete med Karnov Group

Jan Melander, som bland annat varit verksam som hovrättsjurist, är en av Sveriges främsta experter på skoljuridik och juridisk metodik. Han började intressera sig för juridiska frågor kopplade till skolans värld i samband med att han undervisade på rektorsprogrammet.

-Jag upptäckte att många rektorer och skolledare befann sig i en värld av juridisk otrygghet och att det påverkade rättssäkerheten för många, många barn. Kränkningar kännetecknas av att lagstiftningen är vag, förarbetena är inte särskilt välskrivna i många delar vilket skapar en stor rättslig oklarhet på flera sätt, till exempel vad gäller nätkränkningar som ju också interagerar med yttrandefriheten i grundlagen och liknande. Om man kombinerar dessa faktorer med att det ska hanteras av praktiker som oftast inte har något juridiskt stöd och som ofta är utsatta för tryck från olika håll
– DO, JO föräldrar, skolinspektionen, och granskningar – finns det en stor risk att man som ansvarig fattar felaktiga beslut, säger Jan Melander.


Har du koll på de mest grundläggande frågorna som handlar om kränkningar inom skolan? Jan Melander reder ut vad en skola bör gör när misstankar uppstår om att
det förekommer kränkningar.

Läs artikeln i sin helhet