Vad blir konsekvensen av den nya sexualbrottslagstiftningen?

Petter Svensson, jurist och nyhetschef på Karnov Group

De nya bestämmelserna om bland annat våldtäkt, oaktsam våldtäkt och sexuella övergrepp trädde i kraft den 1 juli i år. Den största reform av sexualbrotten som har genomförts sedan brottsbalken trädde ikraft för drygt 50 år sedan var därmed sjösatt

– vilken har föregåtts av en högljudd och stundtals animerad debatt där samtycke, eller frånvaron därav, stått i centrum. Petter Asp och Göran Nilsson har nyligen kommit ut med kommentarer till kapitel 6 i brottsbalken, som är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentarer till samma balk. Det är Petter Asp som har författat kommentarerna till de nya bestämmelserna.

Han menar att debatten har kännetecknas av en överdrivet känslomässig ton ”i såväl dystopisk som utopisk riktning” och att den nya regleringen inte kommer att lösa alla problem, samtidigt som det inte heller kommer finnas behov av skriftliga kontrakt eller på annat sätt urholka rättsstatliga principer som motståndare till reformen gjort gällande.


Läs artikeln i sin helhet